Blue House - web

Moderní „one page“ web pro stavební firmu Blue-house. Vycházel jsem ze zadání, které si kladlo za cíl vytvořit web „vybočující z řady“.