UEPO – web

Pro firmu UEPO, která se zabývá organizační a konzultační činností ve školství, jsem tvořil celou firemní grafickou identitu, což zahrnovalo nejen tvorbu dvojjazyčného webu, ale i logo, ilustrace, vizitky, brožury a prezentaci.